APIE MUS

Biržų lengvosios atletikos sporto klubas veikia nuo 2014-04-04 ir vienija jaunuosius Biržų lengvosios atletikos gerbėjus. 

Pagrindiniai sporto klubo tikslai:

- kelti vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių fizinės kultūros ir sportinį lygį;

- ugdyti jaunosios kartos dvasingumą, pagarbą tėvams, patriotiškumo jausmą bei vystyti sveikos gyvensenos įpročius ir įgūdžius įvairaus amžiaus, lyties ir socialinės padėties gyventojų grupėse;

- supažindinti su kenksmingų įpročių prevencijos principais, visuomenės sveikatos aktualijomis;

- organizuoti bei rūpintis turiningu klubo narių laisvalaikio praleidimu;

- organizuoti ir dalyvauti profesionaliose bei mėgėjiškose sporto varžybose, turnyruose bei siekti aukštų rezultatų.