top of page

 

 

 

Erasmus+ Sportas programos projektas

BeRURALactive - Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation

Nr. 613090-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SSCP

EN Co-funded by the EU_POS.jpg

Europos Komisijos parama šios informacijos rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už paskelbtą informaciją.

Dėl COVID-19 Erasmus+ Sportas programos projekto "BeRURALactive" įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2021-12-31.

Susitikimas Kostenece
2021 m. liepos 18-22. Kostenece (Bulgarija) susirinkę kūno kultūros mokytojai ir treneriai iš Sofijos ir Kosteneco (Bulgarija), Biržų (Lietuva) ir Aidovshchinos (Slovėnija) diskutavo apie tai, kaip įdomiai, paprastai ir kartu inovatyviai bei patraukliai pristatyti bei mažų miestelių realybei pritaikyti tiek populiarias sporto šakas, tiek netradicinį sportą. Ne paslaptis, kad mažuose, nuo sostinių nutolusiuose miesteliuose sporto infrastuktūra nėra išvystyta, trūksta inventoriaus ir dėl to tampa dar sunkiau sportu ir aktyviu laisvalaikiu sudominti prie kompiuterių prilipusius vaikus ir jaunus žmones. Todėl kūrybiškas požiūris tampa gyvybiškai svarbus. Būtent netradicinį požiūrį į tradicines sporto veiklas ir analizavo bei gerąja patirtimi dalinosi projekto dalyviai. Teoriją lydėjo emocingi ir amžiaus ribas ištrynę praktiniai užsiėmimai. O kaip gi kitaip? Juk neįmanoma nuvesti ten, kur pats nesi buvęs...

 

                                          Santrauka anglų k. / Summary in EN                                                 
   
                                                      
 

bottom of page