top of page
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg
odysseia LOGO.jpg

Europos Komisijos parama šios informacijos rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už paskelbtą informaciją.

ODYSSEIA – Youth and Senior Integration Through Diverse Sport Events

logo.png
birzai.jpg
50309721_1850624365065695_73835031464142

CKU - Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Sopotas, Lenkija

(Vadovaujantis partneris)

BLASK - Biržų lengvosios atletikos sporto klubas

DRPDM - DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO, Slovėnija

Paskutinis projekto "ODYSSEIA" partnerių susitikimas Sopote
2021 m. spalio 24-27 d., po ilgos COVID-19 nulemtos pertraukos, projekto partneriai vėl susitiko Sopote (Lenkija). 

Norime pasidalinti prisiminimais iš praėjusio BLASK šeimos nuotykio, trukusio keturias dienas bei atnešusio nuostabias emocijas. Jame dalyvavo trys šalys: Lietuva, Slovėnija ir Lenkija. Šioje kelionėje dar labiau suprasta apie įvairaus pobūdžio netolerancijos ir diskriminacijos svarbą visuomenėje, fizinio aktyvumo naudą bei vienodas galimybes sportuoti.

Pirmasis projekto Odysseia susitikimas vyko dar 2019 metų vasarą Lietuvoje, Biržų miesto šventės metu. Partneriai iš Slovėnijos dalyvavo tradiciniame Biržų kilometrų bėgime. O slovėnas, 2012 metų Londono olimpiados dalyvis, Primož Kobe, triumfavo ilgiausioje 21km distancijoje.

Antrojo projekto susitikimo neteko laukti ilgai. Jis įvyko 2019 metų žiemą Slovėnijoje, Novo Mesto mieste. Netikėtai smogęs Covid-19 išgąsdino pasaulį ir nebuvo aišku, ar draugais tapę lietuviai, lenkai ir slovėnai susitiks dar kartą…

BET po kelių metų organizavimo į trečiąjį susitikimą, vykusį Lenkijoje, Sopote, šįkart leidosi jaunesnieji BLASK šeimos nariai. Ši patirtis jauniesiems nariams buvo nuostabi: jie ne tik išmoko naujų dalykų, aplankė naujas vietas, sutiko kitų kultūrų žmones, dalyvavo aktyviose veiklose, bet taip pat, Odysseia projektu pradėjo savo ateinančių projektų kelionę.

Tai…ar bus ketvirtasis susitikimas?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

We want to share memories from a previous BLASK family adventure that lasted four days and brought amazing emotions. It was attended by three countries: Lithuania, Slovenia and Poland. During this trip were further understood the importance of various forms of intolerance and discrimination in society, the benefits of physical activity and equal opportunities for sport.

The first meeting of the Odysseia project took place in the summer of 2019 in Lithuania, during the Birzai City Festival. Partners from Slovenia took part in the traditional Birzai kilometer run. And Slovenian, participant of the 2012 London Olympics, Primož Kobe, triumphed in the longest distance of 21km.

The second project meeting did not have to wait long. It took place in the winter of 2019 in Novo Mesto, Slovenia. The Covid-19, which struck unexpectedly, frightened the world and it was not clear whether the Lithuanians, Poles and Slovenes who had become friends would meet again...

BUT after a few years of organizing - it happened! The third meeting, which took place in Sopot, Poland, were attended by the youngest members of the BLASK family. This experience was wonderful for them: they not only learned new things, visited new places, met people from other cultures, took part in active activities, but also, with the Odysseia project began its journey of their upcoming projects.

So…whether there will be a fourth meeting?

ODYSSEIA nuotykis tęsėsi Slovėnijoje

2019 m. gruodžio 5-8 d. Slovėnijoje, Novo mesto vyko trečiasis projekto valdymo grupės susitikimas ir antrasis sporto renginys.

ODYSSEIA: sportas suartina kartas

 

2019 m. rugpjūčio 1-4 d. Biržuose įvyko antrasis Erasmus+Sportas programos projekto ODYSSEIA valdymo grupės susitikimas ir pirmasis sporto renginys, kuriame aktyviai dalyvavo 30 įvairaus amžiaus (7-72 m.) aktyviai gyvenančių dalyvių iš Novo Mesto (Slovėnija), Sopoto (Lenkija) ir Biržų. Projekto dalyviai susipažino su Biržų miesto istorija, sporto tradicijomis, žaidė Montebolą ir puikiai pasirodė Biržų duonos kilometrų bėgime, kur pusės maratono distanciją be konkurencijos laimėjo slovėnas Primoš Kobe.

bottom of page