top of page
Copy of eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg

 

Erasmus+ Sportas programos projektas

MOVE - MOVing togEther

 

Nr. 613073-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Europos Komisijos parama šios informacijos rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už paskelbtą informaciją.

 

                                                                                                                Santrauka / Summary in ENG

MOVE_logo.png

Projekto partneriai:

Logai.png

Projekto veiklos:

1.    Remti savanorių, trenerių, pelno nesiekiančios sporto organizacijos darbuotojų judumą.

Pradiniame etape planuojami sporto srityje veikiančių asmenų susitikimai, kurie bus puiki proga:

- dalytis partnerių patirtimi ar metodais, susijusiais su konkrečia projekto tema;

-  kartu apsvarstyti, kaip svarbu skatinti ir stiprinti jaunuolių dalyvavimą fizinėje veikloje siekiant kovoti su technologinės izoliacijos reiškiniais, susijusiais su pernelyg dideliu skaitmeninių taikomųjų programų naudojimu ir laipsnišku ligų, pvz., vaikų nutukimo, susijusių su pernelyg dideliu sėslumu, plitimu;

-  nustatyti veiklą, metodikas ir metodus, kad būtų skatinamas vaikų ir paauglių informuotumas šiais klausimais.

2.    Skatinti švietimo ir sporto specialistų gebėjimus dirbant su socialiai jautrių grupių vaikais

3.    Skatinti sportą ir fizinį aktyvumą (vaikams ir paaugliams bei vietos gyventojams)


Leidinys EN /LT

bottom of page