Copy of eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg

 

Erasmus+ Sportas programos projektas

MOVE - MOVing togEther

 

Nr. 613073-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP

Europos Komisijos parama šios informacijos rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už paskelbtą informaciją.

 

                                                                                                                Santrauka anglų k./Summary in ENG

Projekto partneriai:

Logai.png